Sony Xperia T2 Ultra - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................7

Več informacij o teh navodilih za uporabo............................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sestavljanje......................................................................................... 8
Zaščita zaslona................................................................................. 10
Prvi zagon naprave............................................................................10
Zakaj potrebujem račun Google™?...................................................10
Polnjenje naprave..............................................................................11

Osnove......................................................................................... 13

Uporaba zaslona na dotik..................................................................13
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 15
Začetni zaslon................................................................................... 15
Zaslon s programi............................................................................. 17
Krmarjenje med programi..................................................................18
Programčki....................................................................................... 19
Gradniki............................................................................................ 20
Bližnjice in mape............................................................................... 20
Ozadja in teme.................................................................................. 21
Upravljanje baterije in porabe............................................................ 22
Zajem zaslona................................................................................... 23
Obvestila...........................................................................................24
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 26
Pregled programov........................................................................... 28

Prenašanje programov................................................................. 30

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 30
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 30

Internet in omrežja........................................................................31

Brskanje po spletu............................................................................ 31
Internetne nastavitve in nastavitve sporočil MMS ..............................31
Wi-Fi® ............................................................................................. 32
Skupna raba mobilne podatkovne povezave..................................... 33
Nadzor uporabe podatkov................................................................ 35
Izbira mobilnega omrežja...................................................................36
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 37

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 38

Sinhroniziranje spletnih računov........................................................ 38
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®................38

Osnovne nastavitve......................................................................40

Dostop do nastavitev........................................................................ 40

2

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zvok, ton zvonjenja in glasnost .........................................................40
Zaščita kartice SIM ...........................................................................42
Nastavitve zaslona............................................................................ 43
Sanjarjenje........................................................................................ 44
Zaklepanje zaslona............................................................................44
Samodejno odklepanje naprave........................................................ 45
Nastavitve jezika................................................................................49
Datum in čas.....................................................................................49
Mobile BRAVIA® Engine................................................................... 50
Izboljšanje zvoka............................................................................... 50

Vnašanje besedila........................................................................ 51

Zaslonska tipkovnica.........................................................................51
Telefonska tipkovnica........................................................................52
Vnašanje besedila z govorom............................................................53
Urejanje besedila...............................................................................53
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.......................................................54

Klicanje.........................................................................................56

Klicanje............................................................................................. 56
Prejemanje klicev.............................................................................. 57
Trenutni klici...................................................................................... 59
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 59
Preusmeritev klicev........................................................................... 60
Omejevanje klicev..............................................................................60
Več klicev..........................................................................................61
Konferenčni klici................................................................................ 61
Telefonski predal............................................................................... 62
Klici v sili............................................................................................62

Imenik ..........................................................................................64

Prenašanje stikov.............................................................................. 64
Iskanje in ogled stikov....................................................................... 65
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 66
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili..................67
Priljubljene in skupine........................................................................ 68
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 69
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik....................... 69
Varnostno kopiranje stikov................................................................ 69

Sporočanje in pogovor.................................................................71

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 71
Razvrščanje sporočil......................................................................... 72
Vzpostavljanje klica iz sporočila......................................................... 73
Možnosti sporočanja......................................................................... 73
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................73

3

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

E-pošta.........................................................................................74

Nastavitev e-pošte............................................................................ 74
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................74
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................75
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................76
Gmail™.............................................................................................76

Glasba ......................................................................................... 78

Prenašanje glasbe v napravo ............................................................78
Poslušanje glasbe............................................................................. 78
Meni začetnega zaslona v programu Glasba..................................... 80
Seznami predvajanja......................................................................... 80
Souporaba glasbe.............................................................................81
Izboljšanje zvoka............................................................................... 81
Prepoznavanje glasbe s programom TrackID™.................................82

FM-radio.......................................................................................83

Poslušanje radia................................................................................83
Priljubljene radijske postaje................................................................84
Nastavitve zvoka............................................................................... 84

Kamera......................................................................................... 85

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov....................................... 85
Zaznavanje obraza............................................................................ 86
Dodajanje zemljepisnega položaja fotografijam.................................. 86
Splošne nastavitve kamere................................................................87
Nastavitve fotoaparata...................................................................... 89
Nastavitve videokamere.................................................................... 93

Fotografije in videoposnetki v programu Album.......................... 96

Ogled fotografij in videoposnetkov.....................................................96
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov........................97
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij............................98
Urejanje videoposnetkov s programom Ustvarjalnik filmov.................99
Skrivanje fotografij in videoposnetkov................................................ 99
Meni začetnega zaslona v programu Album.................................... 100
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................101

Videoposnetki.............................................................................103

Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek................. 103
Prenašanje videovsebine v napravo ................................................104
Upravljanje videovsebine................................................................. 104
Storitev PS Video............................................................................ 105

Povezljivost................................................................................ 106

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor............................ 106
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™............106
Priključevanje naprave na dodatno opremo USB.............................109

4

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vzpostavitev povezave med vašo napravo in brezžičnim
krmilnikom serije DUALSHOCK™....................................................110
NFC................................................................................................ 110
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................112
Namestitev one-touch.....................................................................114

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....115

Nadzor dodatne opreme in nastavitev s programom Smart
Connect™...................................................................................... 115
Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT
+™................................................................................................. 117
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 117

Potovanja in zemljevidi...............................................................118

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................118
Google Maps™ in krmarjenje.......................................................... 118
Uporaba prenosa podatkov na potovanju........................................119
Način za letenje...............................................................................119

Koledar in alarm......................................................................... 120

Koledar........................................................................................... 120
Alarm in ura.....................................................................................121

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami............................124

Poteze za povečavo........................................................................124
Veliko besedilo................................................................................ 124
Popravek barve...............................................................................124
Preprost začetni naslon...................................................................124
Združljivost s slušnim aparatom.......................................................125
TalkBack.........................................................................................125
Način besedilnega telefona............................................................. 125
Počasen govor................................................................................125

Podpora in vzdrževanje..............................................................126

Podpora za vašo napravo............................................................... 126
orodja računalnika...........................................................................126
Posodabljanje naprave.................................................................... 127
Iskanje izgubljene naprave ..............................................................128
Iskanje identifikacijske številke naprave............................................128
Pomnilnik in uporaba.......................................................................129
Upravljanje datotek z računalnikom................................................. 130
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine......................................132
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 133
Ponastavitev programov..................................................................134
Vnovični zagon in ponastavitev naprave.......................................... 134
Recikliranje naprave........................................................................ 136
Omejitve storitev in funkcij............................................................... 136

5

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pravne informacije...........................................................................136

6

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.