Sony Xperia T2 Ultra - Fshehja e fotove dhe videove

background image

Fshehja e fotove dhe videove

Mund t'i fshihni fotot dhe videot nga ekrani bazë i Albumit. Pasi fotot dhe videot të jenë

fshehur nga ekrani bazë i Albumit, ato mund të shihen vetëm nga dosja Të fshehurat.

Për të fshehur një foto ose video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi foton ose videon që dëshironi të fshihni.

2

Trokitni lehtë në ekran për të afishuar shiritat e veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi

.

3

Trokitni lehtë mbi

Fshih > OK.

102

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë fotot dhe videot tuaja të fshehura

1

Tek Albumi, zvarritni skajin e majtë të ekranit bazë të Albumit në të djathtë, pastaj

trokitni lehtë mbi

Të fshehura.

2

Trokitni lehtë një foto ose video për ta parë.

3

Goditni lehtë majtas për të parë foton ose videon pasardhëse. Goditni lehtë

djathtas për të parë foton ose videon paraardhëse.

Për të anuluar fshehjen e një fotoje ose videoje

1

Tek Albumi, zvarritni skajin e majtë të ekranit bazë të Albumit në të djathtë, pastaj

trokitni lehtë mbi

Të fshehura.

2

Trokitni lehtë mbi një foto ose video, fshehjen e së cilës dëshironi të anuloni.

3

Trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar shiritat e veglave, pastaj trokitni lehtë mbi .

4

Trokitni lehtë mbi

Mos fshih.