Sony Xperia T2 Ultra - Dërgimi i informacionit të kontaktit

background image

Dërgimi i informacionit të kontaktit

Për të dërguar kartëvizitën tuaj

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Unë.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Bashkëndaj.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar një kontakt

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin, hollësitë e të cilit dëshironi të dërgoni.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Bashkëndaj.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar disa kontakte menjëherë

1

Nga Ekrani bazë, takoni , pastaj takoni .

2

Shtypni , pastaj takoni

Shenjo disa.

3

Shënoni kontaktet që dëshironi të dërgoni ose përzgjidhni të gjithë nëse dëshironi

të dërgoni të gjithë kontaktet.

4

Takoni , pastaj përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni

udhëzimet në ekran.