Sony Xperia T2 Ultra - Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes

background image

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes

Shërbimet e vendndodhjes i lejojnë aplikacionet si Hartat dhe kamerën të përdorin

informacion nga rrjetet celulare dhe Wi-Fi® si dhe informacionin e Sistemit të Pozicionimit

Global (GPS) për të përcaktuar vendndodhjen tuaj të përafërt. Nëse keni pengesa në

vijën e shikimit midis jush dhe satelitëve të GPS-së, pajisja juaj mund të përcaktojë

vendndodhjen tuaj me anën e funksionit Wi-Fi®. Nëse nuk jeni brenda rrezes së një rrjeti

Wi-Fi®, pajisja juaj mund të përcaktojë vendndodhjen tuaj me anën e rrjetit celular.
Që të përdorni pajisjen tuaj për të mësuar se ku jeni, duhet të aktivizoni shërbimet e

vendndodhjes.

Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave kur lidheni me internetin nga pajisja juaj.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar shërbimet e vendndodhjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Vendndodhja dhe më pas trokitni te çelësi

aktiv-joaktiv për të aktivizuar ose çaktivizuar përkatësisht shërbimet e

vendndodhjes.

3

Nëse keni zgjedhur të aktivizoni shërbimet e vendndodhjes në hapin 2, trokitni

lehtë

Pranoj për ta konfirmuar.

Përmirësimi i saktësisë së GPS-së

Herën e parë që përdorni funksionin GPS në pajisjen tuaj, mund të duhen 5 deri në 10

minuta që të gjendet vendndodhja juaj. Për të ndihmuar kërkimin, sigurohuni se nuk ka

pengesa midis jush dhe qiellit. Qëndroni pa lëvizur dhe mos mbuloni antenën GPS (zona

e theksuar në imazh). Sinjalet GPS mund të kalojnë përmes reve dhe plastikës, por jo

përmes shumicës së objekteve të ngurta, të tilla si ndërtesat dhe malet. Nëse

vendndodhja juaj nuk gjendet brenda disa minutash, zhvendosuni në një vendndodhje

tjetër.