Sony Xperia T2 Ultra - Daydream

background image

Daydream

Daydream nyaeta tutup layar interaktip nu otomatis mintonkeun warna, poto atawa

pintonan slaid lamun alat anjeun disimpen dina dok atawa dicas tur layarna nganggur.

Pikeun ngaktipkeun tutup layar Daydream

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Daydream.

3

Sered geseran ka katuhu.

Pikeun milih eusi jang tutup layar Daydream

1

Tina layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Daydream.

3

Sered geseran ka katuhu.

4

Pilih nu ku Anjeun hoyong dipintonkeun lamun tutup layar diaktipkeun.

Pikeun nyetel lamun tutup layar Daydream aktip

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Daydream.

3

Sered geseran ka katuhu.

4

Pikeun langsung ngaktipkeun tutup layar Daydream, ketok , terus ketok

Mimiti

ayeuna.

5

Jang nyetel pilihan aktipasi, ketok , terus ketok

Waktos keur daydream jeung pilih

hiji pilihan.