Sony Xperia T2 Ultra - Programskärmen

background image

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är

förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.

Visa alla program på programskärmen

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Öppna ett program från programskärmen

Bläddra åt vänster eller höger för att hitta programmet och tryck sedan till på det.

Söka efter ett program på programskärmen

1

Tryck på när programskärmen är öppen.

2

Ange namnet på det program som du vill söka efter.

Öppna programskärmsmenyn

När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Flytta ett program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Kontrollera att

Anpassad ordning har valts under VISA APPAR.

3

Rör vid och håll kvar fingret på programmet på programskärmen tills programmet

markerats och dra det sedan till den nya platsen.

16

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till en programgenväg på startskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Kontrollera att

Anpassad ordning har valts under VISA APPAR.

3

Rör vid och håll kvar fingret på en programikon på programskärmen. Dra sedan

ikonen längst upp på skärmen. Startskärmen öppnas.

4

Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.

Om du har valt

Alfabetisk eller Mest använda under VISA APPAR istället för Anpassad ordning

kan du fortfarande lägga till en programgenväg på startskärmen. Rör bara vid och håll kvar

fingret på den aktuella programikonen tills startskärmen öppnas. Dra sedan ikonen till önskad

plats och släpp upp fingret.

Ordna program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Välj önskat alternativ under

VISA APPAR.

Avinstallera ett program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Tryck på

AVINSTALLERA. Alla program som kan avinstalleras visas med .

3

Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på

OK.