Sony Xperia T2 Ultra - Välja mobilnät

background image

Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är

tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den får

tillgång till en viss typ av mobilnät, t.ex. WCDMA eller GSM.
Olika statusikoner visas i statusfältet beroende på den nättyp eller -läge du är ansluten

till. Se

Statusikoner

på sidan 25 för att se hur de olika statusikonerna ser ut.

Välja ett nätverksläge

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk.

3

Tryck till på

Önskad nätverkstyp och välj sedan ett nätverksläge.

Välja ett annat nätverk manuellt

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk >

Nätverksoperatörer.

3

Tryck till på

Sökläge och välj Manuellt.

4

Välj ett nätverk.

Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du

hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer > Mobila nätverk >

Nätverksoperatörer.

3

Tryck på

Sökläge och välj Automatiskt.