Sony Xperia T2 Ultra - Synkronisera med onlinekonton

background image

Synkronisera med onlinekonton

Synkronisera enheten med kontakter, e-post, kalenderhändelser och annan information

från onlinekonton, till exempel e-postkonton som Gmail™ och Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ och Twitter™. Du kan synkronisera data automatiskt för sådana

konton genom att aktivera autosynkronisering. Eller också kan du synkronisera varje

konto manuellt.

Konfigurera ett onlinekonto för synkronisering

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Konton > Lägg till konto och välj det konto som du vill

lägga till.

3

Följ instruktionerna för att skapa ett konto, eller logga in om du redan har ett

konto.

Synkronisera manuellt med ett onlinekonto

1

Gå till Startskärm och tryck på >

Inställningar > Konton.

2

Välj kontotypen under

Konton och tryck sedan till på namnet på det konto du vill

synkronisera med. En lista med objekt visas som anger vad du kan synkronisera

med kontot.

3

Tryck på de objekt som du vill synkronisera.

Ta bort ett onlinekonto

1

Gå till Startskärm och tryck på >

Inställningar > Konton.

2

Välj kontotypen under

Konton och tryck sedan till på namnet på det konto du vill

ta bort.

3

Tryck till på och sedan på

Ta bort konto.

4

Tryck till på

Ta bort konto igen för att bekräfta.