Sony Xperia T2 Ultra - Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa pakikipag-ugnayan

background image

Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa

pakikipag-ugnayan

Magagawa mong magdagdag at mag-edit ng impormasyon ng ICE (In Case of

Emergency) sa application na Mga Contact. Makakapagpasok ka ng mga detalyeng

medikal, gaya ng mga allergy at mga gamot na iniinom mo, pati na ng impormasyon

tungkol sa mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makaugnayan kung sakaling

magkaroon ng emergency. Pagkatapos ng pag-set-up, maa-access ang iyong

impormasyon ng ICE mula sa panseguridad na screen ng lock. Nangangahulugan ito na

kahit naka-lock ang screen, halimbawa, gamit ang isang PIN, pattern o password,

makukuha pa rin ng mga tauhan sa emergency ang iyong impormasyon ng ICE.

1 Bumalik sa pangunahing screen ng Mga Contact

2 Tumingin ng higit pang mga opsyon

3 Ipakita ang iyong medikal at personal na impormasyon bilang bahagi ng impormasyon ng ICE

70

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

4 Medikal na impormasyon

5 Listahan ng ICE na contact

6 Gumawa ng mga bagong ICE na contact

7 Gamitin ang mga umiiral nang contact bilang mga ICE na contact

Upang ipakita ang iyong medikal at personal na impormasyon bilang bahagi ng

impormasyon ng ICE

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

ICE – In Case of Emergency.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay markahan ang checkbox na

Pakita personal na

impor.

Upang ipasok ang iyong medikal na impormasyon

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

ICE – In Case of Emergency.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-edit medical info.

4

I-edit ang gustong impormasyon.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-SAVE.

Upang magdagdag ng bagong ICE na contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

ICE – In Case of Emergency, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Kung na-synchronize mo na ang iyong mga contact sa isa o higit pang mga

account at magdaragdag ka ng contact sa unang pagkakataon, dapat ay piliin mo

ang account kung saan mo gustong idagdag ang contact na ito. Maaari mo ring

tapikin ang

Walang backup kung gusto mo lang gamitin at i-save ang contact na

ito sa iyong device.

4

Ipasok o piliin ang gustong impormasyon para sa contact.

5

Kapag tapos ka na, tapikin ang

I-SAVE.

Ang ICE na contact ay may kahit isang numero ng telepono dapat na matatawagan ng mga

tauhan sa emergency. Kung naka-lock ang iyong device gamit ang isang panseguridad na lock

ng screen, ang numero ng telepono lang ng ICE na contact ang makikita ng tauhan sa

emergency, kahit na may iba pang impormasyon na ipinasok sa application na Mga Contact

tungkol sa contact.

Upang gumamit ng mga umiiral nang contact bilang mga ICE na contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

ICE – In Case of Emergency, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Markahan ang mga contact na gusto mong gamitin bilang mga ICE na contact.

4

Kapag tapos ka na, tapikin ang

Tapos na.

Ang mga ICE na contact na pipiliin mo ay may kahit isang numero ng telepono dapat na

matatawagan ng mga tauhan sa emergency. Kung naka-lock ang iyong device gamit ang

isang panseguridad na lock ng screen, ang numero ng telepono lang ng mga ICE na contact

ang makikita ng tauhan sa emergency, kahit na may iba pang impormasyon na ipinasok sa

application na Mga Contact tungkol sa mga contact.

Upang ipakita ang iyong ICE na impormasyon mula sa panseguridad na screen ng

lock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

ICE – In Case of Emergency.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting.

4

Markahan ang checkbox ng

ICE sa lockscreen.

Makikita ang iyong ICE na impormasyon mula sa panseguridad na screen ng lock bilang

default.

71

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang paganahin ang mga tawag sa mga ICE na contact mula sa panseguridad na

screen ng lock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

2

Tapikin ang

ICE – In Case of Emergency.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting.

4

Markahan ang checkbox ng

Paganahin ang tawag sa ICE.

Maaaring hindi sinusuportahan ng ilang network operator ang mga ICE na tawag.