Sony Xperia T2 Ultra - Pag-edit ng mga video gamit ang application na Movie Creator

background image

Pag-edit ng mga video gamit ang application na Movie Creator

Maaari kang mag-edit ng mga video na kinunan mo gamit ang iyong camera.

Halimbawa, maaari mong i-trim ang isang video sa ninanais mong haba o baguhin ang

bilis ng isang video. Pagkatapos mong ma-save ang na-edit na video, mananatili sa

iyong device ang orihinal na hindi binagong bersyon ng video.

Upang mag-trim ng video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play.

2

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang

>

I-trim.

3

Upang ilipat ang trim frame sa ibang bahagi ng timeline, i-touch at tagalan ang

gilid ng trim frame at i-drag ito sa ninanais na posisyon, pagkatapos ay tapikin ang

Ilapat.

4

Upang mag-save ng kopya ng na-trim na video, tapikin ang

I-save.

Upang i-adjust ang bilis ng video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang video na gusto mong i-play.

2

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang

>

Bilis.

3

Pumili ng opsyon, pagkatapos ay i-touch at tagalan ang gilid ng timeline at i-drag

ito patungo sa ninanais na posisyon at tapikin ang

Ilapat.

4

Upang mag-save ng kopya ng na-edit na video, tapikin ang

I-save.