Sony Xperia T2 Ultra - Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input

background image

Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input

Kapag nagpasok ka ng teksto, maaari mong gamitin ang function na voice input sa halip

na i-type ang mga salita. Sabihin lang ang mga salitang gusto mong ipasok. Ang voice

input ay isang pang-eksperimentong teknolohiya mula sa Google™, at available ito para

sa ilang wika at rehiyon.

Upang paganahin ang voice input

1

Kapag ipinakita ang on-screen keyboard, tapikin ang .

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Mga setting ng keyboard.

3

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Key pag-type ng Google™ voice.

4

Tapikin ang para i-save ang iyong mga setting. May lalabas na icon na

mikropono ngayon sa iyong on-screen keyboard.

Upang magpasok ng teksto gamit ang voice input

1

Buksan ang on-screen keyboard.

2

Tapikin ang . Kapag lumabas ang , magsalita upang magpasok ng teksto.

3

Kapag tapos ka na, tapiking muli ang . Lalabas ang iminumungkahing teksto.

4

Manu-manong i-edit ang teksto kung kinakailangan.

Upang palitawin ang keyboard at manu-manong magpasok ng teksto, tapikin ang

.