Sony Xperia T2 Ultra - Mga icon sa status bar

background image

Mga icon sa status bar

Mga status icon

Walang SIM card

Lakas ng signal

Walang signal

Roaming

Nagpapadala at nagda-download ng data ng LTE

Nagpapadala at nagda-download ng data ng GPRS

Nagpapadala at nagda-download ng data ng EDGE

Nagpapadala at nagda-download ng 3G data

Nagpapadala at nagda-download ng mobile data

Pinagana ang isang koneksyon sa Wi-Fi® at nagpapadala na ng data

Status ng baterya

Nagcha-charge ang baterya

Isinaaktibo ang STAMINA mode

Isinaaktibo ang mode para sa mahinang baterya

Isinaaktibo ang airplane mode

Isinaaktibo ang function ng Bluetooth®

Naka-mute ang mikropono

Naka-on ang speakerphone

Do not disturb mode

Payagan ang mga pagbubukod sa Do not disturb mode

Vibrate mode

Naka-set ang isang alarm

Isinaaktibo ang GPS

Nagsi-synchronize

Problema sa pag-sign in o pag-synchronize

Handa nang kumonekta ang iyong device sa iba pang device na sinusuportahan

ng ANT+™

Nakaaktibo ang function ng Hearing aid

Depende sa iyong service provider, network at/o rehiyon, maaaring hindi available ang mga

function o serbisyo na kinakatawan ng ilang icon sa listahang ito.

Upang pamahalaan ang mga icon ng status bar

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagpe-personalize > Mga icon ng system.

3

Markahan ang mga checkbox para sa mga icon ng system na gusto mong

lumabas sa status bar.

27

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Mga icon ng notification

Bagong text message o multimedia message

Di nasagot na tawag

Naka-hold na tawag

Naka-on ang pagpapasa ng tawag

Bagong voicemail message

Bagong email message

Nagda-download ng data

Nag-a-upload ng data

Naka-disable ang mobile data

Magsagawa ng pangunahing pag-set up ng iyong device

Available ang isang update sa software

Ang mga update sa system ay available

Nagda-download ng mga update sa system

Tapikin upang i-install ang mga na-download na update sa system

Nakuha ang screenshot

May dumating na bagong chat message sa Hangouts™

Makipag-video chat sa mga kaibigan gamit ang application na Hangouts™

Paparating na kaganapan sa kalendaryo

Tumatakbo ang isang maliit na app

Naka-aktibo ang Smart Connect

May nagpe-play na kanta

Nagpe-play ang radyo

Nakakonekta ang device sa isang computer sa pamamagitan ng isang USB

cable

75% na puno ang panloob na storage. Tapikin upang maglipat ng data sa

memory card

Babala

Higit pang (hindi ipinapakitang) notification

Hindi nakalista rito ang lahat ng icon na maaaring lumabas sa iyong device. Ang mga icon na

ito ay para lang sa mga layunin ng pagsangguni at maaaring magkaroon ng mga pagbabago

nang walang pag-abiso.

Upang mahadlangan ang isang application sa pagpapadala ng mga pag-abiso.

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Tunog & notification > Mga notification sa

app.

3

Pumili ng application.

4

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

I-block.

28

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.