Sony Xperia T2 Ultra - Кілька дзвінків

background image

Кілька дзвінків

Якщо ввімкнути функцію очікування дзвінка, можна відповідати на кілька дзвінків воднораз. Коли
функцію очікування дзвінка ввімкнено, про отримання ще одного дзвінка сповіщатиме тональний
сигнал.

Увімкнення та вимкнення очікування дзвінка

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Дзвінок > Додаткові установки.

3

Щоб увімкнути або вимкнути очікування дзвінка, торкніться Очікування дзвінка.

Відповідь на другий дзвінок і утримування поточного дзвінка

Якщо під час розмови залунає повторюваний тональний сигнал, перетягніть праворуч.

Відхилення другого дзвінка

Якщо під час розмови залунає повторюваний тональний сигнал, перетягніть ліворуч.

Здійснення другого дзвінка

1

Під час телефонної розмови торкніться . Відобразиться журнал дзвінків.

2

Щоб відобразити панель набору, торкніться .

3

Введіть номер одержувача й торкніться . Перший дзвінок буде встановлено на
утримування.

Відповідь на третій дзвінок і завершення поточного дзвінка

Коли надходить третій дзвінок, торкніться Завершити поточний дзвінок і
відповісти
.

Відхилення третього дзвінка

Коли надходить третій дзвінок, торкніться Відхилити вхідний дзвін..

61

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Переключення між кількома дзвінками

Щоб переключитися на інший дзвінок і перевести поточний дзвінок на утримання,
торкніться На цей дзвінок.