Sony Xperia T2 Ultra - Юридична інформація

background image

Юридична інформація

Sony L39h

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Mobile Communications Inc. або її місцевою дочірньою компанією без жодних
гарантійних зобов’язань. Компанія Sony Mobile Communications Inc. залишає за собою право в будь-який час і без попередження
змінювати й покращувати цей посібник користувача для виправлення типографських помилок і неточностей викладу інформації,
а також з огляду на вдосконалення програмного забезпечення та/або обладнання. Однак усі такі зміни буде включено до нових
видань цього посібника користувача. Усі ілюстрації наведено лише для пояснення; точне відображення справжнього пристрою
не гарантується.
Усі згадані тут назви продуктів і компаній є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.
Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників. Будь-які права, неявно надані в цьому документі, захищено. Додаткову
інформацію див. на сайті www.sonymobile.com/us/legal/.
У цьому посібнику користувача можуть згадуватися послуги або програми сторонніх постачальників. Для використання таких
програм або послуг може знадобитись окрема реєстрація в стороннього постачальника, крім того до них можуть
застосовуватися додаткові умови використання. Якщо доступ до програм надається на сторонньому веб-сайті або за його
допомогою, заздалегідь ознайомтеся з чинними умовами використання та політикою конфіденційності цього веб-сайту. Компанія
Sony не гарантує доступність і належну роботу сторонніх веб-сайтів і послуг, які там пропонуються.
Цей мобільний пристрій дає змогу завантажувати, зберігати й пересилати додатковий вміст (наприклад, сигнали дзвінка).
Використання такого вмісту можуть обмежувати або забороняти права третіх осіб, зокрема, але не виключно, законодавство про
захист авторських прав. Повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на ваш мобільний пристрій або
пересилається з нього, несете ви, а не компанія Sony. Перед використанням будь-якого додаткового вмісту перевірте, щоб
передбачуване використання було належним чином ліцензовано або дозволено іншим чином. Компанія Sony не надає гарантій
щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту й будь-якого вмісту від сторонніх постачальників. Компанія Sony за жодних
обставин не несе відповідальності за неналежне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, отриманого від
сторонніх постачальників.
Додаткову інформацію див. на сайті www.sonymobile.com.
Цей продукт захищений відповідними правами на інтелектуальну власність корпорації Microsoft. Забороняється використовувати
або розповсюджувати таку технологію за межі цього виробу без ліцензії від корпорації Microsoft.
Власники вмісту використовують технологію адміністрування цифрових прав Windows Media (WMDRM) для захисту своєї
інтелектуальної власності, зокрема авторських прав. У цьому пристрої використовується програмне забезпечення WMDRM для
отримання доступу до вмісту, захищеного за допомогою технології WMDRM. Якщо за допомогою програмного забезпечення
WMDRM не вдається захистити вміст, його власники можуть надіслати до корпорації Microsoft запит на анулювання
спроможності такого програмного забезпечення використовувати WMDRM для відтворення або копіювання захищеного вмісту.
Анулювання не впливає на незахищений вміст. У разі завантаження ліцензій на захищений вміст ви погоджуєтеся, що
корпорація Microsoft може додавати до ліцензій список анулювання. Власники вмісту можуть вимагати оновлення WMDRM для
отримання доступу до свого вмісту. Якщо ви відхилите запит на оновлення, ви не зможете отримати доступ до вмісту, для якого
потрібне оновлення.
Пакетом ліцензій на відеостандарти MPEG-4 та патенти AVC ліцензовано особисте некомерційне використання цього виробу
для (i) кодування відеозаписів відповідно до відеостандарту MPEG-4 («відеозапис MPEG-4») чи стандарту AVC («відеозапис
AVC») і/або (ii) декодування відеозаписів MPEG-4 або AVC, закодованих користувачем у рамках особистої некомерційної
діяльності та/або отриманих від постачальника відеозаписів, який має ліцензію від компанії MPEG LA на постачання
відеозаписів MPEG-4 та/або AVC. На будь-яке інше використання не надаються жодні ліцензії, прямо або опосередковано.
Додаткову інформацію, включно з інформацією про рекламне, внутрішнє та комерційне використання й ліцензування, можна
отримати в компанії MPEG LA, L.L.C. Див. www.mpegla.com. Технологія декодування звуку MPEG Layer-3 ліцензована
компаніями Fraunhofer IIS та Thomson.
SONY MOBILE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ, ВИДАЛЕННЯ ТА/АБО ПЕРЕЗАПИСУВАННЯ
ОСОБИСТИХ ДАНИХ ЧИ ФАЙЛІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ВАШОМУ ПРИСТРОЇ (ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, КОНТАКТІВ,
МУЗИЧНИХ ЗАПИСІВ І ЗОБРАЖЕНЬ), УНАСЛІДОК ОНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ БУДЬ-ЯКИМ ЗІ СПОСОБІВ, УКАЗАНИХ У ЦЬОМУ
ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗАГАЛЬНА СУМА ВІДШКОДУВАНЬ ВІД КОМПАНІЇ SONY MOBILE АБО ЇЇ
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗА БУДЬ-ЯКІ АБО ВСІ ВАШІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ ТА ПОЗОВИ (ЯК ЗА УГОДОЮ, ТАК І ЧЕРЕЗ
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ АБО ІНШІ ПРИЧИНИ) ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ
ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ СУМУ, ЯКУ ВИ ФАКТИЧНО СПЛАТИЛИ ЗА СВІЙ ПРИСТРІЙ.
© Sony Mobile Communications Inc., 2015.
Усі права захищено.

138

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.