Sony Xperia T2 Ultra - Контроль використання даних

background image

Контроль використання даних

Ви можете відслідковувати кількість даних, переданих з пристрою або на нього через мобільне
з'єднання для передавання даних або з'єднання Wi-Fi® за певний період. Наприклад, можна
переглянути обсяг даних, що використовуються окремими програмами. Для даних, що
передаються через мобільне з'єднання для передавання даних, можна також налаштувати
попередження та обмеження щодо використання даних, які дозволять уникнути додаткових витрат.

Налаштування установок використання даних допоможе вам контролювати використання
даних, але не гарантує відсутність додаткових витрат.

Як увімкнути/вимкнути передавання даних

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Перетягніть повзунок біля Мобільне перед. даних, щоб увімкнути або вимкнути
передачу даних.

Коли передавання даних вимкнено, ваш пристрій все одно може встановлювати
з’єднання Wi-Fi®, NFC та Bluetooth®.

35

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення попередження щодо використання пакетних даних

1

Увімкніть передавання мобільних даних.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

4

Щоб установити рівень попередження, перетягніть риску попередження на відповідне
значення. Коли обсяг передавання даних наблизиться до заданого рівня, ви отримаєте
сповіщення з попередженням.

Установлення ліміту використання пакетних даних

1

Увімкніть передавання мобільних даних.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

4

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Установити ліміт на використання
пакетних даних
праворуч, а потім торкніться OK.

5

Щоб установити ліміт використання пакетних даних, перетягніть відповідну риску ліміту на
потрібне значення.

Коли обсяг використання пакетних даних досягне встановленого ліміту, передавання
мобільних даних у пристрої буде автоматично вимкнено.

Керування тим, як окремі програми використовують пакетні дані

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Торкніться програми, використання даних якої потрібно контролювати, потім перетягніть
повзунок поруч із пунктом Обмежити фонові дані прогр. праворуч і торкніться ОК.

4

Щоб відкрити додаткові установки для програми (якщо такі є), торкніться Установки
програми
та внесіть потрібні зміни.

Якщо змінити установки використання пакетних даних, продуктивність відповідних
програм може знизитися.

Перевірка використання пакетних даних

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Торкніться , а потім — Показувати дані Wi

Fi.

4

Щоб переглянути інформацію про обсяг даних, переданих через WI-Fi®, торкніться вкладки
Wi-Fi

.

5

Щоб переглянути інформацію про обсяг даних, переданих за допомогою з’єднання для
мобільного передавання даних, торкніться вкладки Мобільні.