Sony Xperia T2 Ultra - Слухання радіо

background image

Торкніться Пошук каналів. Після сканування всього діапазону частот буде відображено
всі доступні канали.

84

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Переключення звуку радіо на динамік пристрою

1

Коли програму радіо відкрито, натисніть клавішу .

2

Торкніться елемента Слух. через динамік.

Щоб переключити звук назад на дротову гарнітуру або навушники, натисніть і торкніться
Через навушники.

Визначення композиції з FM-радіо за допомогою технології TrackID™

1

Під час відтворення композиції на FM-радіо в пристрої торкніться , а потім виберіть
TrackID™

.

2

Поки програма TrackID™ аналізує композицію, відображається індикатор виконання. Якщо
визначення пройшло успішно, ви побачите результат або список можливих варіантів.

3

Щоб повернутися до FM-радіо, торкніться .

Програма TrackID™ та служба TrackID™ підтримуються не в усіх країнах/регіонах і
(

залежно від місцевості) не в усіх мережах і не всіма постачальниками послуг.