Sony Xperia T2 Ultra - Sạc điện cho thiết bị

background image

ạc điện cho thiết bị

Thi

ết bị của bạn có sẵn một pin sạc gắn trong, bạn chỉ nên để Sony hoặc trung tâm

s

ửa chữa do Sony ủy quyền thay thế pin này. Bạn không nên tìm cách tự mở hoặc

tháo r

ời thiết bị này. Việc mở thiết bị có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo

hành c

ủa bạn.

Pin

được sạc một phần khi thiết bị được chuyển đi từ nhà máy. Tùy vào khoảng thời

gian c

ất giữ trong hộp trước khi bạn mua, pin có thể ở mức rất thấp. Do đó, bạn nên

s

ạc pin ít nhất 30 phút trước khi khởi động thiết bị lần đầu tiên. Bạn vẫn có thể sử

d

ụng thiết bị trong khi sạc pin. Hãy đọc thêm về pin và cách cải thiện hiệu năng của

pin trong Qu

ản lý pin và năng lượng trên trang 21 .

Cách s

ạc thiết bị

10

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

C

ắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

2

C

ắm một đầu của cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).

3

C

ắm đầu kia của cáp vào cổng micro USB trên thiết bị của bạn với biểu tượng

USB quay lên trên.

Đèn thông báo sáng lên khi bắt đầu sạc.

4

Khi thi

ết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp ra khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng

ra.

Đảm bảo không làm cong đầu nối.

N

ếu pin đã cạn hết, có thể mất vài phút trước khi đèn thông báo sáng lên và biểu tượng sạc

pin xu

ất hiện.

Tr

ạng thái đèn báo pin

Xanh lá cây

Pin

đang sạc và mức sạc pin đang ở trên 90%

Đỏ

Pin

đang sạc và mức sạc pin đang ở dưới 15%

Cam

Pin

đang sạc và mức sạc pin đang ở dưới 90%

11

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tìm hi