Sony Xperia T2 Ultra - Mobile BRAVIA® Engine

background image

Mobile BRAVIA® Engine

Công ngh

ệ Mobile BRAVIA® ENGINE của Sony cải thiện chất lượng xem ảnh và

video sau khi b

ạn chụp/quay, cung cấp cho bạn các ảnh rõ nét, sắc nét và tự nhiên

h

ơn. Mobile BRAVIA® ENGINE được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt nếu

mu

ốn giảm mức tiêu thụ pin.

Cách b

ật Mobile BRAVIA® Engine

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Màn hình.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Mobile BRAVIA Engine 2 sang phải.

C