Sony Xperia T2 Ultra - Tìm số nhận dạng của thiết bị

background image

ố nhận dạng của thiết bị

Thi

ết bị của bạn có một số ID (nhận dạng) duy nhất. Trên thiết bị của bạn, số này

được hiểu là IMEI (Số Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế). Bạn cần giữ một bản sao
c

ủa con số này. Có thể bạn cần số đó, ví dụ như khi bạn truy cập dịch vụ hỗ trợ

Xperia™ Care và c

ần đăng ký thiết bị của mình. Đồng thời, nếu thiết bị của bạn bị mất

c

ắp, một số nhà cung cấp mạng có thể sử dụng số này để ngừng không cho thiết bị

truy c

ập vào mạng tại quốc gia của bạn.

127

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem s

ố IMEI

1

G

ỡ nắp khe cắm thẻ micro SIM và tháo thẻ SIM cùng với ngăn giữ.

2

Đưa vật nhọn (chẳng hạn như bút có đầu nhọn) vào lỗ trên khay nhãn, sau đó
kéo nh

ẹ khay ra theo góc hướng lên trên để xem số EMEI.

B

ạn cũng có thể mở trình quay số điện thoại trên thiết bị của mình và nhập

*#06#

để xem số

IMEI.

Cách xem s

ố IMEI qua cài đặt thiết bị

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái > Thông tin

IMEI.

B