Sony Xperia T2 Ultra - Nhập vào văn bản bằng nhập thoại

background image

ập vào văn bản bằng nhập thoại

Khi nh

ập văn bản, bạn có thể sử dụng chức năng nhập thoại thay vì gõ từ vào. Chỉ

c

ần nói những từ mà bạn muốn nhập vào. Nhập thoại là một công nghệ mang tính thử

nghi

ệm của Google™, và có thể sử dụng được cho một số ngôn ngữ và khu vực.

Cách b

ật tính năng nhập thoại

1

Khi bàn phím

ảo xuất hiện, hãy nhấn vào

.

2

Nh

ấn vào , sau đó nhấn vào Cài đặt bàn phím.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Phím nhập bằng giọng nói của Google™ sang

ph

ải.

4

Nh

ấn vào để lưu các cài đặt của bạn. Bây giờ, biểu tượng micrô sẽ xuất

hi

ện trên bàn phím ảo.

Cách nh

ập văn bản bằng tính năng nhập thoại

1

M

ở bàn phím ảo.

2

Nh

ấn . Khi xuất hiện, nói để nhập văn bản.

3

Khi b

ạn làm xong, nhấn lại . Văn bản được đề xuất xuất hiện.

4

S

ửa văn bản thủ công nếu cần.

Để khiến bàn phím xuất hiện và nhập văn bản thủ công, nhấn

.

S